Salgsbetingelser

Generelt
De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av trappeksperten.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra trappeksperten.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Oppgjør
For alle trapper til privatkunder krever vi 50% forskuddsbetaling. Ingenting blir produsert før forskudd er innbetalt på konto. Alle varer er Trappeksperten’s eiendom inntil de er betalt i sin helhet. Restoppgjør forfaller når trappen er klar til levering. Eventuell montering forestått av Trappeksperten.no, vil bli etterfakturert når kunden har godkjent produkt og montasje.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt og montering, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 14 dager. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Trappeksperten.no, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt
Trappeksperten.no bruker Norlines som befraktningspartner. Norlines vil kontakte kunde for avtale om levering.

Trappeksperten leverer lokalt i Sør Rogaland med egen bil.

Felles for alle leveranser er at disse begrenses til gateplan/oppkjørsek på eiendom, og kunder kan ikke forvente at sjåfør bærer varer inn i huset etc. Det forutsettes at kunden skaffer bærehjelp. Unntak fra dette er selvsagt dersom Trappeksperten.no selv forestår montasje.

Reklamasjon
Før feil meldes til Trappeksperten.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Trappeksperten.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Trappeksperten.no slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Trappeksperten.no melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

designtrapp
Retur
Bestillingsvarer returneres ikke.

Salgspant/Betalingsvilkår
Trappeksperten.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Privatkunder blir ikke innvilget kreditt. Varene skal være betalt ved levering.

Endring i vilkårene
Trappeksperten.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Trappeksperten.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Trappeksperten.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Ønsker du pristilbud eller rådgivning?

15 + 6 =

Trappeksperten AS

Vi verdsetter kvalitet og nøyaktighet høyt, og garanterer fornøyde kunder. Vårt mål er å levere perfekte trappeløsninger til konkurransedyktige priser.

Orgnr: 920 210 244 

Kontakt oss

Ytre Torvhusvei 17
4374 Egersund

Telefon +47 46 90 11 32

E-post: post@trappeksperten.no

Datterselskap

Glassdeal.no